Izhaja vsak predzadnji četrtek v mesecu

Podjetje

Mladina časopisno podjetje d. d., Ljubljana
Dunajska cesta 51
SI-1000 Ljubljana
p. p. 2700

Tel: (01) 230 65 00

MŠ: 5366399
DŠ: 83610405

IBAN: SI56 0400 1004 9240 584

Nova KBM d.d.
Ulica Vita Kraigherja 4
2000 Maribor

Odgovorna oseba izdajatelja

Izvršna direktorica
Denis Tavčar
denis.tavcar@mladina.si


Naročnine, reklamacije, prodaja in distribucija

Luka Predovnik
Tel.: (01) 230 65 50
luka.predovnik@mladina.si

Računovodstvo

Simona Traunšek
Tel: (01) 230 65 53
simona.traunsek@mladina.si

Marketing in oglasno trženje

Ines Markovčič
Tel.: (01) 230 65 33
ines.markovcic@mladina.si