Izhaja vsak predzadnji četrtek v mesecu

Kontakt

Uredništvo:

desk@global-on.net

Naročnine in reklamacije:

T 01 / 230-65-30
narocnine@global-on.net

Oglasno trženje:

T 01 / 230-65-18
T 01 / 230-65-33
oglasi@global-on.net

Izdajatelj: 

Mladina časopisno podjetje d. d., Ljubljana
Dunajska cesta 51
SI-1000 Ljubljana
p. p. 2700
www.global-on.net

Zemlja