Izhaja vsak predzadnji četrtek v mesecu

Oglaševanje

Oglasno trženje:

T 01 / 230-65-18
oglasi@global-on.net

Ines Markovčič
Vodja marketinga in oglasnega prostora
T 01 / 230-65-33
ines.markovcic@global-on.net

Viktorija Kovač
Vodja direktnega trženja
T: 01 / 230-65-18
viktorija.kovac@global-on.net

Osnovni podatki o reviji

Odgovorni urednik: Marcel Štefančič jr.
Tiskana/distribuirana naklada: 10.500 izvodov
Frekvenca izhajanja: 1 x na mesec
(vsak predzadnji četrtek v mesecu)
Format revije:  20,3 x 27,1 cm
Obseg, oblika:  pribl. 104 strani
Cena v prosti prodaji: 4,90 EUR

Zemlja

Ciljna skupina in tržni fokus

V  svet odprti bralke in bralci,  željni zanimivih, aktualnih in odmevnih novic, prispevkov ter dogodkov iz različnih področij družbe, kulture, glasbe,  literature, narave, tehnologije… na svetovni ravni.

Iz slovenske populacije bralci Globala izstopajo po nadpovprečni kupni moči, visokih dohodkih, vodilnih položajih na delovnem mestu in visoki izobrazbi.

Profil bralcev: Aktivni bralci, v glavnini stari med 26 in 55 let, naklonjeni nakupovanju, impulzivni kupci, vedoželjni, razgledani.

Cenik oglasnega prostora

Ovitek

Dimenzije v mm

EUR

Ovitek 4

203 x 271*

2.900

Ovitek 3

203 x 271*

2.300

Ovitek 2

203 x 271*

2.500

2/1 dvojna notranja stran

406 x 271*

3.200

Notranje strani

1/1 notranja stran

203 x 271*

2.200

1/1 notranja stran

180 x 245

2.200

2/3 pokončna                 

119 x 245                

1.600

1/2 ležeča

180 x 122

1.300

1/2 ležeča (živi rob)

203 x 135*

1.300

1/3 ležeča

180 x 81               

  800

1/3 pokončna

58 x 245               

  800

1/4 ležeča

180 x 61               

  700

1/4 kocka

119 x 119               

  700

*5 mm za porezavo

*Možni paketni zakupi oglasov po dogovoru. 

Posebne postavitve + 30%

Posebne postavitve so postavitve oglasov na določeno stran ali tiste, zaradi katerih so potrebni posegi v postavitev uredniške vsebine (zahtevana postavitev na zaporedne strani, posebna oblika oglasa ipd.). Posebne postavitve so možne samo po vnaprejšnjem dogovoru, in sicer najkasneje dva tedna pred želenim datumom objave.

Cenik vlaganja

Do 10 g

1.600 + stroški poštnine in vlaganja

Od 11 do 20 g

2.000 € + stroški poštnine in vlaganja

Od 21 do 50 g

2.400 € + stroški poštnine in vlaganja

Od 51 do 100 g 

2.800 € + stroški poštnine in vlaganja

 

Datumi izidov 2020

Številka

Rezervacija ogl. prostora

Oddaja gradiva

Datum izida

FEBRUAR

6.1.2022

13.1.2022

20.1.2022

MAREC

3.2.2022

10.2.2022

17.2.2022

APRIL

10.3.2022

17.3.2022

24.3.2022

MAJ

7.4.2022

14.4.2022

21.4.2022

JUNIJ

5.5.2022

12.5.2022

19.5.2022

JULIJ

9.6.2022

16.6.2022

23.6.2022

AVGUST

7.7.2022

14.7.2022

21.7.2022

SEPTEMBER

4.8.2022

11.8.2022

18.8.2022

OKTOBER

8.9.2022

15.9.2022

22.9.2022

NOVEMBER

6.10.2022

13.10.2022

20.10.2022

DECEMBER

3.11.2022

10.11.2022

17.11.2022

JANUAR 2023

8.12.2022

15.12.2022

22.12.2022