Izhaja vsak predzadnji četrtek v mesecu

Oglaševanje

Oglasno trženje:

T 01 / 230-65-18
oglasi@global-on.net

Ines Markovčič
Vodja marketinga in oglasnega prostora
T 01 / 230-65-33
ines.markovcic@global-on.net

Viktorija Kovač
Vodja direktnega trženja
T: 01 / 230-65-18
viktorija.kovac@global-on.net

Osnovni podatki o reviji

Odgovorni urednik: Marcel Štefančič jr.
Tiskana/distribuirana naklada: 10.500 izvodov
Frekvenca izhajanja: 1 x na mesec
(vsak predzadnji četrtek v mesecu)
Format revije:  20,3 x 27,1 cm
Obseg, oblika:  pribl. 104 strani
Cena v prosti prodaji: 4,90 EUR

Zemlja

Ciljna skupina in tržni fokus

V  svet odprti bralke in bralci,  željni zanimivih, aktualnih in odmevnih novic, prispevkov ter dogodkov iz različnih področij družbe, kulture, glasbe,  literature, narave, tehnologije… na svetovni ravni.

Iz slovenske populacije bralci Globala izstopajo po nadpovprečni kupni moči, visokih dohodkih, vodilnih položajih na delovnem mestu in visoki izobrazbi.

Profil bralcev: Aktivni bralci, v glavnini stari med 26 in 55 let, naklonjeni nakupovanju, impulzivni kupci, vedoželjni, razgledani.

Cenik oglasnega prostora

Ovitek

Dimenzije v mm

EUR

Ovitek 4

203 x 271*

2.900

Ovitek 3

203 x 271*

2.300

Ovitek 2

203 x 271*

2.500

2/1 dvojna notranja stran

406 x 271*

3.200

Notranje strani

1/1 notranja stran

203 x 271*

2.200

1/1 notranja stran

180 x 245

2.200

2/3 pokončna                 

119 x 245                

1.600

1/2 ležeča

180 x 122

1.300

1/2 ležeča (živi rob)

203 x 135*

1.300

1/3 ležeča

180 x 81               

  800

1/3 pokončna

58 x 245               

  800

1/4 ležeča

180 x 61               

  700

1/4 kocka

119 x 119               

  700

*5 mm za porezavo

*Možni paketni zakupi oglasov po dogovoru. 

Posebne postavitve + 30%

Posebne postavitve so postavitve oglasov na določeno stran ali tiste, zaradi katerih so potrebni posegi v postavitev uredniške vsebine (zahtevana postavitev na zaporedne strani, posebna oblika oglasa ipd.). Posebne postavitve so možne samo po vnaprejšnjem dogovoru, in sicer najkasneje dva tedna pred želenim datumom objave.

Cenik vlaganja

Do 10 g

1.600 + stroški poštnine in vlaganja

Od 11 do 20 g

2.000 € + stroški poštnine in vlaganja

Od 21 do 50 g

2.400 € + stroški poštnine in vlaganja

Od 51 do 100 g 

2.800 € + stroški poštnine in vlaganja

 

Datumi izidov 2020

Številka

Rezervacija ogl. prostora

Oddaja gradiva

Datum izida

FEBRUAR

9.1.2020

16.1.2020

23.1.2020

MAREC

6.2.2020

13.2.2020

20.2.2020

APRIL

5.3.2020

12.3.2020

19.3.2020

MAJ

9.4.2020

16.4.2020

23.4.2020

JUNIJ

7.5.2020

14.5.2020

21.5.2020

JULIJ

4.6.2020

11.6.2020

18.6.2020

AVGUST

9.7.2020

16.7.2020

23.7.2020

SEPTEMBER

6.8.2020

13.8.2020

20.8.2020

OKTOBER

3.9.2020

10.9.2020

17.9.2020

NOVEMBER

8.10.2020

15.10.2020

22.10.2020

DECEMBER

5.11.2020

12.11.2020

19.11.2020

JANUAR 2021

10.12.2020

17.12.2020

24.12.2020